?

Log in

No account? Create an account

Ті, що пройшли кріз(ь) ВПІ НТУУ «КПI»

in print we trust

Social capital

  • less than 10
Location:
Membership:
Moderated
Posting Access:
All Members , Moderated
Description:
Вищий навчальний заклад із підготовки фахівців видавничо-поліграфічної галузі
Видавничо-поліграфічний інститут здiйснює пiдготовку висококвалiфiкованих iнженерiв-технологiв, системотехнiкiв, механiкiв, фахiвцiв з менеджменту виробництва і маркетингу ринку друкованої продукцiї та матерiалiв полiграфiчного виробництва, редакторiв i художникiв-графiкiв – оформлювачiв видань та упаковки для видавничо-полiграфiчної i книгорозповсюджувальної галузi України.

Термiни пiдготовки: бакалавр – 4 роки; спецiалiст – 5,5 року (з гуманiтарних спецiальностей і менеджменту – 5 рокiв); магістр – 6 рокiв.

Випускники працюють на полiграфiчних державних та приватних пiдприємствах, у видавництвах та iнших органiзацiях, якi виробляють друковану продукцiю традицiйними й спецiальними видами друку, а також науково-дослiдних та проектних iнститутах, де здiйснюються науково-технiчнi розробки в галузi полiграфiчного виробництва i машинобудування, розробка та синтез матерiалiв основних i допомiжних виробництв галузi.

А НАВІЩО СТВОРЕНО ЦЮ СПІЛЬНОТУ, ЧИТАЙТЕ ТУТ: http://vpi-ua.livejournal.com/6946.html.
ctf, ctp, desktop publishing, dtp, graphic arts, postpress, prepress, press, print, printing, rock'n'roll, ЗГ, ЗЕ, ЗК, ЗМ, ЗМІ, ЗМм, ЗПм, ЗР, ЗРп, ЗТ, ЗТм, МГ, МЕ, ММ, ММм, МПм, МР, МРп, МТ, МТп, Поліграф, СГ, СЕ, СК, СМ, СМИ, СМм, СПм, СР, СРп, СТ, СТп, академгрупа, бібліографія, вакансія, верстка, видавнича справа, газета, графіка, дизайн, додрукарська підготовка, друк, друкарня, друкарство, електронні видання, журнал, журналістика, книга, книговедение, книговидання, книгознавство, книгоиздание, книгораспространение, книгорозповсюдження, коригування, корректирование, мистецтво книги, мультимедіа, наклад, настільні редакційно-видавничі системи, образование, освіта, пакування, печать, полиграфия, поліграфія, працевлаштування, преса, післядрукарська обробка, редагування, редактирование, репрографія, робота, студентське життя-буття, технологія, типография, типографіка, тираж, трудоустройство, часопис, інформація

Categories

образование, общество, литература, еда, лытдыбр

Social capital

  • less than 10

Statistics